مسافر “راه ابریشم” رفت

بدون انکه تقلید صدا کند صدا داشت.صدایش فراتر از راه ابریشم و مسلمانان بود و تمام جذابیت این دو مجموعه ؛ صدای پرویز بهرام بود.او واپسین دوبلور نسل اول طلایی دوبله ایران بود که از دنیا رفت.خیلی ها میخواستند دوبلور شوند تلاش میکردند با تقلیید صدای گرم و دلنشین او کسب مهارت کنند.آوای کاراگاه کاستر در ایران شاگردان بسیاری پروراند بدون غوغا.صدایش نجابت و اصالتی بی نظیر داشت و اصلا بی جانشین بود مانند برخی دوبلورها خودرا سلطان نمی دانست و اهل تعامل و خاکی بود بدون شک از جمله دوبلورهایی بود که سالهای سال در تلویزیون و سینمای ایران بی جایگزین می ماند و فقدانش ملموس خواهد بود از آن دسته صداهایی که از نشنیدنش دل هرکسی تنگ میشود.رفتنش خسران بزرگی ست بر پیکره دوبله ایران.روحش شاد