داماد ناشایست؛ تنیس را به قعر دره برد

هشت سال با بند پ سکان تنیس دستش بود هشت ماه است غیرفانونی سرپرست…از روز اول امدنش به تنیس ،سینه سوخته های تنیس ازین ورزش فراری شدند قراری شان داد.هرکدام را به نحوی.اکنون که تنیس ایران به دسته چهار اسیا سقوط داده شده و بواسطه خردورزی بیش از حدش سکوت پیشه ساخته به سبک ان جانباز خودساخته از باسن که فوتبال را به سبک دورهمی مدیریت می کند مدتی ست در سایه به سر پی برد تا ابها از اسیاب بیافتد و دوباره اسب زین کند برای فلاکت بیشتر تنیس.اخر پسر خاله اش همیشه وزیر است حتا اگر اباد نکند و داماد اخلاق در خانواده.سیری هم ندارد.در کیش ،شهرداری و…جایی نبوده که اباد کرده باشد حالا9سال است تنیس را به فلاکت انداخته.تنیسی که روزگاری با کامبیز درفشی حوان بر صدر اسیا بود اکنون به لطف درایت یک ژن خوب در دسته چهار پایین ترین رده اسیاست و این همه هوشمندی نبوغ برعکس می طلبد.اقای وزیر دیگر وقت آن نرسیده یک مدیر لایق بر تنیس بگمارید؟یا هنوز در بند توصیه پارتی های اقای شایسته هستید؟اقای داوزنی چرا هشت ماه است غیر قانونی مجمع فدراسیون تنیس را برگزار   نمی کنید تا خانواده تنیس ازین وضع نجات یابد