جورج اورول : روزنامه‌نگاری یعنی انتشار چیزی که نمی‌خواهند منتشر شود. باقی چیزها روابط عمومی است.

حقیقتی غیر قابل انکار.چیزی که در روزنامه نگاری امروزه فراموش شده است.چله نشین های کامپیوتر این عرصه را اشغال کرده اند.کاسبی میکنند و…اندک اند روزنامه نگاران این روزگار.بسیار اندک