هویت مستقل انجمن منتقدان سینما برباد می رود؟

استقلال انجمن به خطر می افتد اگر این موضوع انجام شود.شانیت انجمن منتقدان زیر یوغ بودن نیست.اصلا منتقد سینمایی که زیر سیطره جایی رفت دیگر نمیتواند منتقد مستقلی باشد.تجربه ثابت کرده.نمونه اش؟ همین تشکل هایی که به جای انجمن صنفی روزنامه نگاران در اشکال استانی روییده اند.منتخب مجمع عمومی زمانی به هیات مدیره راه می یابد که صلاحیت تک تک افراد از منظری غیرتخصصی در حیطه فعالیت فرهنگی تایید شود…این یعنی هیات مدیره منصوب می شود نه انتخاب.این اصلی ترین نکته است.مرحوم علی معلم و برخی از دوستان در دهه های پیش تلاش بسیار کردند که انجمن منتقدان سینما مستقل بماند .حالا به بهانه های واهی راهی برای این تشکل واحد طراحی شده که هویت انرا نشانه گرفته است.از جواد طوسی و برخی دوستان حاضر درهیات مدیره انجمن بعید است تن دادن به این خواسته که هویت انجمن را به باد می دهد.به اندازه کافی یک بیسواد  و کاریکاتور نقد سینما و مضحکه عام و خاص شغل ما شده است و شغل ما را  بدون استدلال و دلبخواهی جلوه میدهد در سیمای میلی.حالا چند قدم مانده که زیر چتر مستقیم برویم  و بزرگترین مایه افتخار صنف مان که همانا هویت مستقل انست{علیرغم همه اختلاف سلیقه ها}بر باد رود.اقایان خانم ها .دوستان.سروران گرامی تامل کافی کنید و از عاقبت سایر نهاد های روییده شده این شکلی درس بگیریم.مسیر و اتفاق خوبی نیست.به عنوان یک عضو فعال صنف که سه بار درهیات مدیره و سمت بازرس خدمت صنفی داشته ام وبدان افتخار میکنم زیر یوغ رفتن تشکل مان را هراسناک با اینده ای نه چندان روشن میبینم