سینما1؛در دستان فیلمساز منتقد نما

در حالیکه سینما یک با عواملی دیگر شروع به تولید سری جدید این برنامه کرده بود فیلمساز منتقد نما که فاقد مطالعه علمی و مستدل است و سالهاست از میز هفت کنده شده بود در تلاشی دوباره گویا موفق شده با لطایف الحیلی این برنامه را از چنگ تیم قبلی برباید و دوباره دورهمی سلیقه ای محض خود و دوستانش را در شبکه یک به روی آنتن ببرد.اوکه در مرکز مافیای سینمای ایران از روزی که به تهران امده لانه کرده است فقط با روایت شفاهی تاریخ سینما خود را به عنوان منعقد مطرح ساخته نه سیمای مناسبی برای اجرا دارد نه جویدن کلمات توسط وی باعث شنیده شدن حرف هایش می شود و در حین اجرا درکلام همه می پرد و هرگز اجازه نمی دهد اهالی سینمای ایران در برنامه هایش کلامشان را با ارامش بیان کنند و تحلیل خود را بگویند.این فرد که علاقه شدیدی به سرکار گذاشتن مخاطب در فیلمنامه ها و فیلمهایش دارد عقده کنده شدن از برنامه هفت بعداز چندین سال همچنان در سرش موج میزنده و با برنامه های مشابه در شبکه نمایش خانگی و…تلاش کرده جای این خلا را جبران کند.حیرانی این فرد که نه کارگردان است نه فیلمنامه نویس نه منتقد انچنان است که خود را مرکز عالم سینما در ایران می بیند .خدایش همشهریانش است وبیشتر اوقات بازیگر اصلی برنامه هایش آنها هستند.این فرد روان پریش که مافیایی برای خود دارد و خود در مافیای دیگر همشهری اش …تنها مثل ان بی فراست درجهت سود زیان خود گام برمی دارد منعقد است تا منتقد.درباره این موضوع به هنگام پخش این برنامه بیشتر خواهیم گفت