فیلمتان راعنوان پارسی بگذارید

در پی انتقاد و سوال سردبیر مجله سیاه سفید و پایگاه خبری نگاتیو در جلسه مطبوعاتی رییس سازمان سینمایی پیرامون اسامی و عناوین بسیار زیاد غیر پارسی سالهای اخیر سینمای ایران گویا این انتقاد اثر کرده و در اولین گام فیلم لابیرنت به هزارتو تغییر نام یافته است کارگردان این فیلم امیرحسین ترابی ست و تهیه کننده اش سپهر سیفی.امیدواریم سازمان سینمایی این رویه صحیح را ادامه دهد و در این هنگامه پر هیاهو اجازه ندهد شاهد  اشاعه سو استفاده گران با اسامی غیر پارسی سعی در کشانیدن مخاطب به هر قیمتی به سالن سینماها باشیم.در فیلم هزار تو بازیگرانی همچون شهاب حسینی، ساره بیات، غزاله نظر، فریبا جدیکار، علیرضا ثانی فر، شیرین یزدان بخش و مریم معصومی ایفای نقش داشته اند.گفتنی ست هم اکنون در اکران فیلمهایی هستند که اسامی خارجی دارند و نظارت ارزشیابی شایسته است در این زمینه نیز توجه خاص داشته باشد