در شرایط تلخ جامعه امروز کاری نسازیم که موجب پشیمانی فردا شود

خوش فکر ترین تدوینگر سینمای مستند پس از دریافت جایزه اش در جشن سالانه مستقل مستند گفت:در شرایط تلخ جامعه امروز کاری نسازیم که موجب پشیمانی فردا شود.اسماعیل منصف در این مراسم که در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار شد از مستند سازان خواست به واقعیت های جامعه بیشتر توجه کنند .در این جشن از فخرالدین سیدی و همایون امامی تجلیل شد .یکی از جایزه بگیران این جشن که خانمی احساساتی بود با توقعی غیرمعقول جایزه اش را بدلیل اینکه از عوامل فیلمش دعوت نشده است از گرفتن دیپلم افتخار خودداری کردو از سالن خارج شد.از دیگر حاشیه های این مراسم سالبانه میتوان به شعر خوانی یکی از خانم های حاضر در مراسم بدون هماهنگی با برنامه های این جشن اشاره کرد.از نکات قابل توجه این مراسم آن بود که حدود نیمی از جایزه بگیران از مصاحبه با شبکه مستند به دلایل مختلف سرباز می زدنددر پایان این مراسم محسن استاد علی رییس انجمن کارگردانان مستند خواسته آن خانم را غیرمتعارف در جشن های سینمایی خواند و کنایه وار به منصور ضابظیان مجری مراسم، انتقادی در ظاهر شوخی پیرامون اجرای وی داشت.جشن مستقل مستندسازان با حضور بیشتر مستندسازان مستقل و پیش کسوتان این حرفه در شمایلی منظم و شکیل شامگاه سی و یکم امرداد در کتابخانه ملی ایران  برگزار شد