خبر اختصاصی نگاتیو:شکایت ناصر محمد خانی از عطشانی در دادگاه فرهنگ و رسانه

در پی نامه دوهفته پیش ناصرمحمدخانی به حسین انتظامی ریاست سازمان سینمایی و مجسن امیریوسفی رییس شورای صنفی نمایش فیلم های سینمایی مبنی بر شکایت این فوتبالیست طراز اول تاریخ پرسپولیس و تیم ملی از علی عطشانی و فیلم “یادم تورافراموش”که داستانش عینا از روی انفاق های تراژیک زندگی این فوتبالیست با تغییر نام افراد ساخته شده اخیرا با یک وکیل بین المللی شکایت محمدخانی از نامبرده در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت و در حال پیگیری ست.ظاهرا در سینمای ایران لزوم رعایت حریم خصوصی جامعه از بین رفته و معنی ندارد و بازی با ابروی اجتماعی خانوادگی هر فردی مستمسک پول دراوردن و رسیدن به شهرت به هرقیمتی شده است.با این احوال باید اکران ” یادم تورا فراموش” را لا اقل تا روشن شدن تکلیف این پرونده فراموش کرد.به نظر می رسد ناصر محمدخانی می خواهد ازین پس با سو استفاده از حوادث زندگی اش برخوردی قاطع داشته باشد و سینمای ایران در این زمینه با چالشی اساسی روبرو خواهد بود.