مافیای اکران نمی گذارد “موشو” و اثار مستقل دیده شود

مافیای اکران از رگ گردن به شما نزدیک تر است.همه جا هست اما هرگز صورت مافیایی خود را نشان نمی دهد.در فرانسه برج و هتل می سازد اما قیافه اش را ببینی حال زار دارد و گریان همچو گدایان مفلس.هرجا را که بنگری سربازان و چاکرانش هستند.بیچاره سینمای مستقل ایران که لای منگنه است.چه بس خانه ها که فروخته شده از پس تولید ساخته شدن یک فیلم مستقل و اوارگی فیلمسازان مستقل از پی توقیف سانسور و سپس در صف مافیای اکران.اخرین مورد این سخن فیلم “موشو ” به نویسندگی و کارگردانی عالی پیام است.هموکه قبلا تهیه کننده بای سیکل ران بوده وسی سال در سینمای ایران فیلم ساخته و اکنون با نام هالو مبشناسیدش18سال پیش اثری ساخته درباره مظلومیت موسیقی و نوازندگانش در این ملک.بعداز16سال با زحمت فراوان فیلمش از توقیف درامده اما چرخه معیوب و ناشایست مافیای اکران اجازه نمیدهد فیلمش حتا در گروه ازاد اکران شود.ستمی ست بس عیان .حال بازهم بگویید چرا سینمای ایران تهی از اندیشه شده؟؟گرداب فیلمفارسی حتا فیلمسازان قابل تامل سینمای ایران را مثل مثلث برمودا به اعماق خودفرو برده است.در سالیان اخیر چندفیلمساز سراغ دارید که پیش ازین اثار مجکمی ساخته اند اما فقط برای بودن در چرخه فیلمسازی و حیات و ممات در گرداب فیلمفارسی کمدی سطحی ساخته اند؟ اری اینچنین است برادر.مثلث برمودا از مافیای اکران شاکی ست که چرا نامش را بد جلوه می دهد …وای به حال فیلمسازان اندیشه ورز و مستقل سینمای ایران که هرکدام بدلیل تن ندادن به این شرایط در گوشه ای به حیاتی فارغ از تخصص خود می پردازند.درست میگفت آن خواننده بی مثال و نازنین فرهاد مهرداد که: ایران بهترین نقطه در کره زمین برای از دست رفتن استعداد هاست