منوچهر انور:شوک مرگ آلبر لاموریس از درگذشت مادرم برایم بیشتر بود

آیین نکوداشت هفتاد سال فعالیت هنری منوچهر انور بیست و یکم مهر در خانه هنرمندان برگزار شد.در این مراسم محمد رضا اصلانی سودابه فضایلی مهرداد فراهانی علیرضا ارواحی به ایراد سخن و تحلیل درخصوص ویژگی های برجسته فعالیت های منوچهر انور پرداختند.اکبر عالمی در این مراسم مطول گویی کرد  نظم و تمرکز این جلسه را گرفت اما به همه توصیه می کرد موجز بگویند.محمد رضا اصلانی در مقدمه سخن خوددرباره انور گفت:جامعه ای که تاریخ خود را فراموش کند گمشده تاریخ می شود انور همیشه با وجود سفرهای فراوانش ایرانی مانده و تاریخ و ادبیات را بسیار خوانده است و به دلیل تسلطش به ادبیات، هنر او در گویندگی و نویسندگی برجسته است.پس از این جلسه سه ساعته که با نمایش اثاری از انور همراه بود او بر سن حاضر شد و با حاضران در جلسه به گفت و گو پرداخت.منوچهر انور در پاسخ به سوال یکی از حاضران درباره نویسندگی اش در گفتار متن مستند باد صبا گفت:آلبر لاموریس به من این اجازه را داد که از روی نسخه انگلیسی فیلم گفتار متن بادصبا را به پارسی بنویسم من هم با برداشت ازادی از ان بادصبا را باتوجه به خصوصیات زبانی پارسی گفتار متن این مستند را نوشتم.انور در فرازی از سخنانش گفت :شوک مرگ آلبر لاموریس از درگذشت مادرم برایم بیشتر بود.گفتنی ست فخرالدین انوار که یازده سال سکان سینمای ایران در 40سال اخیر در دستش بود  در این مراسم حضور داشت