امیرفرض اللهی مستند تحسین شده سال را نقد می کند

سردبیر مجله چاپی سیاه سفید امروز بیست و هشتم مهرماه هزارو سیصدو نود هشت ساعت17.30 در سالن ناصری خانه هنرمندان مستند “بهارستان :خانه ملت” با حضور بابک بهداد نویسنده و کارگردان ،پس از نمایش، این فیلم را نقد می کند.این فیلم چند ماهی ست که در گروه هنرو تجربه اکران است و در یکسال گذشته جوایز اخیر را گرفته است؛ تندیس سیمرغ بهترین فیلم مستند جشنواره فجر ۹۷ بهترین مستند آکادمی سینما سینما ۹۷تندیس بهترین فیلم هنر و تجربه جشنواره سینما حقیقت ۹۷ برنده تندیس اراده ملی جشنواره فجر ۹۷ تندیس بهترین پژوهش از جشنواره شهر ۹۸ دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند جشن مستقل سینمای مستند ۹۸.این مستند تاریخی حدودهشت سال ساخته شدنش به طول انجامیده و پیرامون تاریخچه مجلس شورای ملی ست.