مجله سیاه سفید ویژه نامه هنرمند و مسیولیت اجتماعی منتشر کرد

پایگاه خبری نگاتیو: شماره هشتم مجله سیاه سفید باوجود تلاطمات بسیار اقتصادی به سردبیری امیر فرض اللهی منتشر شد.میزگردی قابل تامل پیرامون هنرمند و مسیولیت اجتماعی باحضور سینماگران شاخصی همچون اصلانی امیریوسفی مجید برزگر و سعید عقیقی از جمله مهمترین بخش های این مجله است.امیر فرض اللهی در سرمقاله این شماره نوشته است :مطبوعات حذف می شوند؛مطبوع عات می ماند
زمستان است.فصل بی برگی مطبوعات رسیده است.حتا بخش نامه پنج ماده ای وزیر فرهنگ نیز نتوانسته رویه معاونت مطبوعاتی را در حمایت از مطبوعات پر تولید و محتوا و عدم حمایت از نشریات بی محتوا و اما منظم در انتشار ،تغییر دهد.شاخص ها در اعطای حمایت همچنان همان است.با وجود آنکه مدیر کل مطبوعات داخلی تغییر کرده اما در بر همان پاشنه می چرخد.پاشنه ای که به رسانه های بی هویت و زنجیره ای و سرتاسر کپی شده از روی دست دیگران اجازه می دهد یک یا چندنفره به روش صوری نظم در انتشار داشته و از مواهب یارانه مطبوعاتی و دریافت کاغذ ارزانتر برخوردار باشند و مطبوعات مستقل بواسطه بنیه ضعیف اقتصادی منظم منتشر نشوند و از همه چیز بی بهره باشند ….گپی با سید مهدی علوی هنرمند برجسته تجسمی کشور و بابک بهداد درباره فیلمش بهارستان خانه ملت با محوریت مذکور از دیگر بخش های این شماره سیاه سفید است.ناصح کامگاری حسین اسایش شهرام ابیانه و عزیز حاجی مشهدی در بخش نقدنامه سیاه سفید این موضوع را به تفصیل نقد کرده اند.