شاخص انتخاب مجریان جلسات نقد جشنواره چیست؟

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو:سردبیر مجله سیاه سفید در جلسه مطبوعاتی فیلم فجر از دبیر جشنواره پرسید:اقای داروغه زاده شاخص و معیارتان در انتخاب مجریان جشنواره فجر چیست؟از چهار نفر انتخاب شده یکی مهندس نفت است و فاقد مطالعات کافی در سینما و دیگری در تلکم عادی نیز مشکل دارد و سوتی هایش در سالهای گذشته باعث مضحکه عام و خاص شده در این میان فرزاد حسنی بهترین انتخاب است و مسلط و منصور ضابطیان با وجود اینکه سردبیر خوبی است اما در اجرا توانمندی کمتری دارد. داروغه زاده در پاسخ گفت از منظر ما این چهارنفر بهترین انتخاب است  و دلیل و شاخصی برای این انتخاب ها بیان نکرد.خاطر نشان می سازد بیشتر رسانه ها از انتشار کامل این سوال خودداری کردند و جالب انست که کانال جشنواره هیچ اشاره ی  متنی یا تصویر ضبظ شده ای ازین انتقاد به حق و مستدل سردبیر مجله سیاه سفید منتشر نساخت.