الو الو اینجا بیابان برهوت نیست؛ انتهای بزرگراه کردستان است

اینجا پارکینگ افتتاح شده یک مجموعه سینمایی ست.ورودی اش تک لاین است شبیه جاده های کوهستانی.حصارش بسیار نازیبا و غیر استاندارد است .اینجا محوطه کارگاهی احداث تونل های انتهای کردستان به نیایش و تونل منتهی به شریعتی ست.برداشته اند به عنوان پارکینگ ازان استفاده می کنند.محوطه زیر پردیس امسال برای پارک ماشین ها  در انحصار عوامل ارشد مجموعه است.نیمی از کف این محوطه کارگاهی به طور کامل خاکی ست و گارد ریل یا حریم کشی و فاصله گذاری نشده.پارکینگ بالایی مجموعه شاهد صف طولانی ست با ظرفیتی اندک.انتن دهی تلفن های همراه کماکان در این مجموعه ضعیف است و انتن کاذب دارد علیرغم اینکه گفته شد تقویت شده.اینجا در طبقه بالایی صندلی برای نشستن نوشتن و استراحت مقطعی به نسبت حاضرین در جشنواره اندک است و همکاران رسانه ای در انتظار خالی شدن صندلی ها وقت زیادی صرف میکنند.کلا محیط و فضا برای اهالی رسانه با ارامش و خلوت همراه نیست.غذاخوری هایش قیمت های ثوبله دارند و کیفیت غذای اکثر انها علیرغم بزکشان بسیار پایین.باروزی 40تومن شارژ در کارت ها باید خودرا سیر کردمحدودیت غذایی هم وجود دارد هرغذایی را نمیتوان سفارش داد.در حالیکه جشنواره فیلم کوتاه و سینما حقیقت که جشنوارهایی به اهمیت فحر نیست شصت و پنجاه تومن شارژ داشت. اینجا سینمای رسانه در سی و هشتمین جشنواره فیلم است اشتباه نکنید ….اسانسورهایش ظرفیتی بسیار محدود و سرویس های بهداشتی اش برای تعداد اهالی رسانه بسیار اندک است تقریبا میتوان گفت اینجا نامناسب ترین جا برای میزبانی اهالی رسانه است.وضعیتی که توصیف شد این را شهادت میدهد.ما گفتیم و تلاش کردیم اما کسی نشنید ما عقد اخوت با برج میلاد نبسته بودیم اما خواست مدیران جوری ترتیب داده شد که علیرغم راحتی اهالی رسانه جایی انتخاب شود که رسانه ای ها در ان راحت نباشند.به هر حال خواست اهالی رسانه از مشرق نیوز گرفته تا شرق در نظر گرفته و لحاظ نشد ما گفتیم شنیده نشد.اینجا ضلع جنوبی پارک ملت محیطی بسیار تاریک خیابانی بسیار باریک و فضایی نامناسب برای کار اهالی رسانه دارد کاش صدایمان شنیده و سخنمان درک  و این جملات را از روی کین و قهر نبینند.الو الو اینجا تهران است سینمای اهالی رسانه.