انتخاب ناشیانه ؛بلای جان جشنواره فیلم فجر

ما گفتیم.شنیده نشد قبل از جشنواره فیلم نوشتیم که مجریان جلسات نشست ناشیانه انتخاب شده اند.حالا که اینهمه حاشیه و کج فهمی از جشنواره درامده معلوم شد حرف ما بیخودی نبود.نشانه اش؟آیا کوچکترین حاشیه ای از نشست هایی که فرزاد حسنی برگزار کرد اتقاف افتاد و بیرون امد؟عقد اخوت با ایشان نداریم اما نمیتوانیم منکر این شویم که فرزاد حسنی هم مجری خوب و با سوادی ست هم مدیریت نشست را به خوبی بلد است و در جلساتش تمام سوال اهالی رسانه را با تمامی کلمات انها می خواند و سوالها را سانسور نمی کرد و اگر خبرنگار منتقدی از جواب داده شده قانع نمی شد به او فرصت می داد با هنرمندان و عوامل فیلم ها دیالوگ کند ضمن اینکه این موضوع باعث رضایت دوطرف می شد هم اهالی رسانه هم عوامل تولید فیلم ها.کاش این درس شود برای مدیران جشنواره ها که به مصلحت اندیشی و بنا به فشارها عوامل برگزاری یک جشنواره را انتخاب نکنند و شایستگی افراد مد نظر قرار گیرد.اگر به این سو برویم برای همه خوب خواهد بود و افراد ویترین قشنگ درون تهی فرصت خودنمایی نمی یابند و جشنواره ها بدرستی برگزار می شود.باشد که از تاریخ گذشته درس بگیریم و عبرتی شود برای اینده.آنان که تاریخ نمی خوانند عبرت گذشته را در اکنون می گیرند  و شاید هزینه این عبرت بسیار فراوان باشد