نگاهی به فیلم 《دشمنان》.بهناز وفایی وحدت

فیلم سینمایی «دشمنان» اولین تجربه علی درخشنده درمقام کارگردان با مضمونی اجتماعی داستان خانواده‌‌ای را روایت می‌‌کند که درکنارهم زندگی می کنند اما به لحاظ عشق و دوست داشتن، فاصله زیادی از یکدیگر دارند .
«دشمنان» سعی دارد جامعه امروز را از منظر روانشناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . جامعه ای که افرادش دیگر با هم دوست نیستند و ظاهرا به سختی همدیگر را تحمل می کنند ، همدیگر را قضاوت و برای هم حکم نیز صادر می کنند و علی درخشنده برای رساندن محتوای اثر خود بهترین لوکیشن یعنی آپارتمانی در شهرک اکباتان را انتخاب می کند که از نگاه بیرونی خانه هایی بتونی و سرد یا به عبارتی عمارتی زندان گونه در بطن جامعه را تداعی می کند .زهره کاراکتر اصلی فیلم که نقش آن را رویا افشار به زیبایی ایفا می کند ، شخصیتی درون گراست و مادری است که تمام بار زندگی را به دوش می کشد . فیلمنامه نویس در شخصیت پردازی زهره او را مادری معرفی می کند که در ارتباط با نسل قبلی و بعدی و دنیای اطرافش در تعارض قرار دارد و برای ایجاد شرایطی مناسب به سختی می جنگد ، تا جایی که وقتی در معرض قضاوت محیط اطرافش حتی دختر و مادرش قرار می گیرد با تنظیم شب نامه هایی علیه خودش سعی در کنترل قضاوت اطرافیان و آشنا ساختن شان با حقیقت موجود دارد . چرا که او زنی تنهاست و در عرف جامعه سنتی بیان حقایق از زبان او برای همسایگان باورنکردنی است ، پس بهترین راه دانستن آن حقایق از زبان شخص ثالث است که از طریق پخش شب نامه محقق می شود .با توجه به روند قصه ، فیلمنامه نویس لزومی به پرداخت شخصیت های دیگر در فیلمنامه خود نمی بیند به همین دلیل تمام بار درام «دشمنان» را بر دوش کاراکتر زهره هوار می کند و از قضا در پی رنگ درام نقص اساسی بوجود می آورد.