شروع رای گیری زرشک زرین بدترین فیلم یک سال اخیر سینمای ایران

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو:بنیاد زرشک زرین سازمانی مردم نهاد است برای افزایش سطح کیفی آثار سینمای ایران. نهادی که هدفش مواجهه و تقابل با سینما نیست بلکه شاخصش بالاتر بردن قدرت تأمل توسط سینمای ایران نزد مخاطب است. این بنیاد در بیانیه ای از خبرنگاران نویسندگان و منتقدان سینمای ایران خواست با مراجعه به گروه زرشک زرین با درج نام فیلم و اسم خود در این نظرسنجی شرکت کنند                https://t.me/joinchat/BW99UFKzJ7hO5dlEpVcGJw