در برلین”شیطان وجود ندارد”خرس طلایی گرفت

اخرین ساخته محمد رسول اف در جشنواره فیلم برلین جایزه خرس طلایی گرفت.شیطان وجود ندارد در شرایطی ساخته شده است که این فیلمساز در سالهای اخیر دچار محدودیت های فراوانی شده و با وجود این محدودیت ها فیلمهایش در عین اینکه شجاعت لازمه را دارد فرم و ساختار خاص خود را دارد و هماهنگی در انتخاب درست سوژه ساختار روایی مناسب و کارگردانی به جا و صحیح این فیلمساز را از بسیاری که دغدغه ای ندارند و فقط در اثارشان برای خارج رفتن جیغ کارگردانی می زنند  جدا می سازد و جایگاهی یگانه برای او می بخشد جایگاهی که نشان از دغده مندی اجتماعی او می دهد و در عین حال توان کارگردانیش باعث می شود اثارش در داخل و خارج از کشور مخاطب فراگیر داشته باشد هرچند که فرصت اکران در ایران را نداشته است