عزیز دل برادر تا حالا کجا بودی کرونا

میدونی ما چقدر بهت نیاز داشتیم تا به خود اییم و قدر بزرگترامونو بیشتر بدونیم که سرمایه های اجتماعی تاریخی این مملکتند؟ چرا اینقدر دیر اومدی کوبید19؟درسته که همه ازت بدشان میاد و مراقبند که توبه سراغشان نیایی اما میدانی چه لطفی در حق ماکردی؟آخه داشت یادمان میرفت که قدر یکدیگر بدانیم از بسکه افتاده بودیم به هم واسه دوزار ده شاهی اما تو باعث شدی حواسمون جمع شه که تا ناگه زیکدیگر نمانیم.تو نمیدونی چه لطفی در حق ما کردی…درسته که عزراییل نباید بدنام بشه و تو داری پیش پیش نقششو بازی میکنی و کارشو راحت میکنی اما هرچقدرم از مردم ایران از دستت در برند یادشون میمونه بدون اینکه بخوایی، کشتار تو باعث شد چه چیزایی به یادشون بیاد و قدر چه چیزایی رو که باید میدونستن ندونستند.کرونا با اینکه از پدرخوانده ترسناک تری و همه دارند از ترس گرفتنت دغ مرگ میشوند اما ظریف که بنگریم میبینیم که تو باغث شدی بفهمیم جان ادمی بخصوص در ایران هشتادملیونی چقدر بی ارزش است و حتا حاضر نیستیم برای از دست نرفتن جان هموطنانمان داروی مناسب کیت های تشخیص ات را در اختیار همگان قرار دهیم و فقط در اختیار معدودی خاص باشه و مامردم عادی فقط موقعی که داشتیم میمردیم توفیق زیارتش را بیابیم و نوش دارو بعداز مرگ بنوشیم.تازه این وسط عده ای به بهانه ورودت  سفره پهن کرده اند و جول و پلاس دوزاری خودرا ده ها تومن میفروشند که میلیارد به دلارو لمس کنند و بیش از پیش تا هفت پشتشان لاکچری نشین شوند در این بزنگاه ورود شومت.خلاصه که ورود نحس ات اما برای ما بخصوص مزایایی هم داشت.زود شرتو کم کن و برو ازین کهن بوم که به قدر کافی مصیبت دیده ایم.فقط تو یکی رو کم داشتیم.کروووونا؟با توام ای خون اشام از کشته پشته ساز