کاسبان کرونا؛مرگبارتر و بی وجدان تر از خفاش

حکایت غریبی ست.عده ای در شکل های مختلف فقط به فکر کسب سودند و پروپاگاندا. سیل بیاید یکجور.زلزله بیاید طوری دیگر و ویروس مرگبار کشور را به تسخیر در بیاورد تا جاییکه زنده نماندن خودشان هم در خطر بیافتد باز هم منفعت پرستی از یادشان نمی رود ظاهرشان مهم نیست. دهه شصت گذشته است افکار پلید در صورتهای مختلف هم پدید می اید از سویی ماسک چند صد تومانی را چندهزارتومان می فروشند و سود بسیار کسب می کنند از طرفی دیگر برای خرید کیت تست کرونا در قالب شرکت های صوری چندبرابر خرید تحویل دولت می دهند .مردم بیچاره هم برای یک تست یا بستری شدن میلیونها خرج میکنند تا بلکم زنده بمانند تراژدی وارونه ای ست اما در اعماق زمین نیستیم که بگوییم ژول ورن چنین وضعیتی را تخیل کرده یا کابوس است.این خود تژاژدی انسانی ست.جان ادمها بی بها ترین چیز در این کهن بوم است و عده ای حتا در مردن ادمها هم سود کسب میکنند اخبار مختلف فساد فلان جا و فلان موسسه یا بنیاد دیگر خبری غیر عادی نیست بسکه در ایران خبر چپاول شنیده و دیده ایم و این منفعت پرستان که خدایی جز خودپرستی ندارند مصونیت اهنین هم دارند مصونیتی که هر دستگاهی را از تعریض به انها باز می دارد اری حکایت عجیبی ست اما باور کردنی.فقط میتوان گفت بترسید از کسانی که که جز خدا یاوری ندارند.بترسید…