بیمار جنسی و ممیزی سریال! سیدمهدی ملک

۱-در صحنه ای از سریال نون خ۲ جمله «بشین روش» مجدد دوبله شده و به «بشین روی قنداق تفنگ» تغییر کرده است.
۲- در بخش دیگری از این سریال عبارت « وگرنه همین وسایل را می کنم تو حلقت» به «می زنم تو سرت» تبدیل شده است.
چه عواملی باعث می شود که ممیز محترم از عبارات اول معنایی غیر اخلاقی به ذهنش متبادر شود و دستور به تغییر و صداگذاری مجدد بدهد؟ کدام انسان سالم وقتی تفنگی می بیند و جمله «بشین روش» را می شنود ذهنش به جایی دیگر می رود؟
این ممیزین احتمالا جز همان کسانی هستند که مدام در حال «رصد» شبکه های ماهواره ای اند؛ «من وتو» رصد! می کنند؛ مچ عوامل نفوذی داخلی را در همین رصدها می گیرند و احیانا در طول همین رصدها کارشان به جایی رسیده که عبارات عادی و روزمره زندگی برای آنها معانی پنهان جنسی می یابد! در نگاه حداکثری، این عبارات واقعا عبارات جنسی هستند و باید سانسور شوند.
در نگاه حداقلی البته اهل رصد کارشان اینست که همه چیز را ممیزی کنند تا هیچ امر غیر ارزشی از سریال ها و فیلم ها، دیده کسی را هوشیار! نکند. در نگاه حداقلی، این عبارات عبارت جنسی نیستند اما چون ممکن است حتی عده ای معدود، از آنها معانی جنسی بازنمایی کنند، پس باید با عباراتی پاکیزه تر جایگزین شوند.
اگر ممیزین محترم به این مقوله نگاه حداکثری دارند که خب بهتر است کمی در خلوت خود بیاندیشند که چه عواملی باعث شده تا جملات عادی در ذهن آنها تبدیل به جملاتی شهوانی شود. اگر هم نگاه حداقلی دارند باز بهتر است از خود بپرسند که بازنمایی نشدن این جملات به مفاهیمی سکسی در ذهن آن تعداد کم که بیمار جنسی هستند چه تاثیر مثبتی می تواند در آنها یا جامعه داشته باشد؟!