کودتا در شورای صنفی نمایش

محسن امیر یوسفی را صدا میکنند که بابت زحماتش در شورا ازو تقدیر کنند در اثنای این تقدیر ناخواسته بحث انتخابات را مطرح می سازند و امیریوسفی با بیان اینکه نماینده کانون کارگردانان خانه سینما خودش نیست و میخواهد فیلم بسازد نامه معرفی رضا درمیشیان به عنوان نماینده این کانون با سربرگ و امضای رسمی اعضای شورای مرکزی به شورا ارایه میکند اما اعضای شورا که در موقعیت هاچمز گیر کرده اند به انتصاب می پردازند و بدون حضور نماینده مهم ترین صنف سینمای ایران از میان خود در حالیکه امیریوسفی جلسه را ترک کرده است یکی را برمیگزینند.قانون قانون گفتن امشب فردی که قبلا برای حضور فیلم مورد نظرش در جشنواره مستند با یکی از اعضای هیات انتخاب ،گلاویز شده  است فرار به جلویی از جنس ان بازیگری ست که برای پوشاندن ضعف های فاحش فیلمنامه نوشته شده اش در جشنواره فیلم فجر جنجال و عربده کشی راه انداخت.به همین راحتی همه چیز سطحی و فرمایشی شده است فرمایشی تر از همیشه.این داستان طولانی تر ازین حرفهاست میخواهند محسن امیریوسفی این انسان باشرف و صادق را در چاله های عظیم بیاندازند برایش نقشه ها کشیده اند فقط برای اینکه از فلان بازیگر پنجاه سال پیش حمایت کرده و موضوع فیلمهایش آینه تمام نمای اجتماع است