پدرسالار رفت

محمد علی کشاورز بازیگر برجسته تاتر و  سینمای ایران امروز بیست و پنجم خرداد ماه هزارو سیصدو نود و نه بدرود حیات گفت.او که زاده اصفهان بود بالغ برشصت سال از عمر خودرا به بایگری در تاتر  سینما و تلویزیون پرداخت.اثار شاخصی همچون گاو صادق کرده هزاردستان کمال الملک مادر پدر سالار و…شاهد هنر نمایی این بازیگر برجسته بود.