شهاب راحله؛رییس کانون نمایشگران خیابانی شد

جلسه هیئت مدیره کانون نمایشگران خیابانی خانه‌تئاتر جهت انتخاب رئیس و مسئولان کمیته‌ها تشکیل شد و شهاب راحله به عنوان رئیس هیئت مدیره این کانون انتخاب شد. در ادامه این جلسه ابوذر چهل امیرانی به عنوان نائب رئیس، حمیدرضا نوری به عنوان مسئول روابط‌عمومی و تبلیغات، محمود عباس‌زاده به عنوان مسئول کمیته جشنواره‌ها انتخاب شدند .ژاله کاظمی، مسئول عضویت و پرسنلی اعضا  میلاد مولوی، مسئول کمیته پژوهش و زهرا غلامی، مسئول کمیته رفاه این کانون شدند. کانون نمایشگران خیابانی یکی از تشکل های صنفی خانه تاتر است