جشن تصویر سال؛از امروز در خانه هنرمندان

جشنواره مستقل و خصوصی تصویر سال که شامل نمایش فیلمهای کوتاه، بلند و عکس های منتخب است هرساله در نیمه دوم اسفند برگزار می شود به دلیل شیوع کرونا باچند ماه تاخیر از امروز در خانه هنرمندان برگزار می شود.این جشنواره که به همت و دبیری سیف الله صمدیان راه اندازی شده و برگزار می شود هرساله شاهد نمایش اثاری درخور تامل است و با حسن نظر نسبت به کشف استعداد های هنر سینما شاخص بوده و خصوصی ترین جشن مستقل سینمای ایران است.