فیلمی که شاکی دارد چگونه اکران شده؟؟

فیلمفارسی امروز سینمای ایران که در روزهای اخیر اکران شده است وقتی اکنون شاکی خصوصی دارد چگونه مافیای اکران و حامی بر حقش در ارشاد انرا اکران کرده است؟مگر شرط و بخش نامه صریح نظارت ارزشیابی  در این خصوص تصریح نکرده که با وجود داشتن شاکی، فیلمی نمی تواند اکران شود؟ این فیلم ضعیف و ناشیانه که تنها تیپی از شمایل بچه های جنوب شهر را تحریف کرده گره افکنی و گره گشایی اش بسیار باسمه ای ست با هیاهوی بسیار و لشکر کشی به به گویان برای هیچ و ادعای فراوان کارگردانش بر شناخت از اهالی جنوب شهر که وارونه و عاری از واقعیت است به روی پرده سینماها رفته است.حال سوال از سازمان سینمایی که شعارش شفافیت است این است که این تناقض چگونه رخ داده است؟ اینکه یک فیلمساز کوتاه یک شبه با رایزنی توانسته نظر یک کارگردان تهیه کننده سینمای ایران را که سابقه اندک خبرنگاری دارد را جلب کند کافی ست که دست به هر تحریفی برای درخشش در سینما و خود نمایی بزند و اهالی بدون وکیل مدافع و نجیب جنوب شهر را یکسره سیاه و تیره جلوه دهد؟ سوالهای بسیاری در این خصوص وجود دارد….که سازمان سینمایی و تهیه کننده این فیلم باید پاسخگوی آن باشد.