هیولای دلار را افسار بکشید اقای بانک مرکزی

سلام اقای همتی.امیدواریم سلامت باشی و کرونا از شما فرسنگ ها دور …حواستان به بیچاره شدن پول ملی هست؟همتی بفرمایید و از کود شدن وحشتناک پول ملی اندکی جلوگیری بفرمایید..شما در اول کارتان ثابت کردید کارهایی بلدید که قبلی ها کمتر بلد بودند.نمیدانیم چه شده است که بازار دلار را به حال خود رها کرده اید و مشغول چه هستید؟بدون شک شما حتا در این شرایط حساس شیوه هایی را سراغ دارید که بتواند ارامش روحی اقتصادی اجتماعی را در زمینه کارتان به مردم باز گرداند.کوششی بفرمایید و هیولای دلار را مهار بفرمایید تا بیش ازین ارامش مردم در این مقطع بسیار حساس تاریخ ایران به هم نخورد.اقای همتی شما و ما می توانیم.مطمین باشید.درست است که شمارش معکوس دولت منتخب اغازیدن گرفته است اما ثابت کنید ما درباره شما اشتباه نکرده ایم و شما می توانید.همه چیز پنج برابر شده است اقای همتی .همتی نفرمایید ده برابر می شود.تورا به خدا به مردم این سرزمین رحم کنید تا بیش ازین نلرزند.همه اتفاقات بد مارا محاصره کرده است.شما که اهل همتید.همنام همتید.همت کنید لطفا اقای همتی.رحم کنید به ملت ایران و این دژخیم را افسار بزنید تا بیش ازین مردم را بیچاره تر نسازد.دست کم راهکاری بیاندیشید بیش ازین با دنده پنج نتازد و لختی بایستد حالا دنده عقب نرفت نرفت.ملت دیگر توان این سرعت سرسام اور را ندارند.تورا به خدا رحم کنید اقای همتی