شجاع ترین نماینده مجلس قبل کرونا گرفت

پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس که حق طلبی اش در دوره قبلی مجلس او را به عنوان شجاع ترین نماینده مردم در چهار سال اخیر مطرح ساخته به کرونا مبتلا شده اما در منزل بستری شده است.او که قبل از نمایندگی، معلم اموزش و پرورش بوده و هست در چهار سال نمایندگیش از سوی مردم تهران، صدای رای دهندگانش بود و حتا در مقابل بسیاری از هتاکی ها کوتاه نیامد و حق طلبی را به درستی ادا کرد.حال عمومی این شجاع زن بد نیست و امیدواریم به امید خدا از پس کرونا براید چرا که جامعه ما به وجود اینگونه افراد که دغدغه مندی اجتماعی قابل توجهی دارند بسیار نیازمند است