حلوای چندمیلیاردی هنر بر گورش حراج شد

هوالباقی.بهشت زیر پای نفله کنندگان بیت المال است.بدینوسیله اعلام میشود در راستای وظیفه ملی تاریخی برخی،در یک سمیناری که اسم جشنواره هنری یدک می کشید چندمیلیارد تومان بین مهندسین نفت که خود را بدون تخصص به کار فرهنگی زده اند عده ای مدیر بسیار بالیاقت و کارمندی که چند باری در دفتر قلابی ترین اصلاح طلبان ایران دیده شده است و در کار رسانه فرق سوتیتر از لید را نمیداند و به بچه خواهر سید خندان معرفی شده تا بیوگرافی برایش ساخته شود و یک سری خارجی بد بخت که در سطح درجه سوم هنر قرار داشته و ارتباط تصویری سطح بالا برقرار کرده اند بواسطه یک مدیر ورشکسته هنر که در خانه قوام مستقر است حراج شد و خدارو شکر سمی ناهار شام امسال نیز با کفایت هرچه تمام تر به اسم جشن پاره بین خودی ها تقسیم شد.باشد که مورد قبول حضرت حق قرار گیرد حتا اگر ایندگان از این شیوه برگزاری با عنوانی حظیظ یاد کنند مسیولان مربوطه دین خود را به نحو احسن در به حراج گذاشتن ابروی یک جشن پاره هنری ادا فرمودند.جشنواره ای که سه دهه پیش در سطح یک جهان مطرح بود و اکنون در اسفناک ترین وضع خود دیده می شود.امید که خداوند این حراج را از جانب این مسیولان دلسوز و وظیفه شناس این بخش هنر مملکت قبول بفرماید و برنعمات آن در سالهای اینده نیفزاید چرا که کفران نعمت است و…              آمیییییین