روزگار بلور؛هشتمین مستند پر مخاطب سینما حقیقت

مستند سینمایی روزگار بلور به نویسندگی و کارگردانی امیر فرض اللهی طبق آمار ارایه شده در روز پایانی نمایش جشنواره ای  چهاردهمین جشنواره سینماحقیقت در زمره پرمخاطب ترین اثار جشنواره قرار گرفت. این فیلم که در بخش نمایش های ویژه به نمایش در امده بود از بیشتر اثار بخش مسابقه فیلم های بلند مخاطب بیشتری را جذب کرد و بازخوردهای مطبوعاتی قابل توجهی داشت کودتای 1353 و برف می نامند نیز در زمره فیلمهایی بودند که در بخش نمایش های ویژه به نمایش درامدند  و مخاطبان زیادی داشتند.بخش مسابقه جشنواره امسال بخش جذابی نبود و عدم حضور مستندسازان مستقل در جشنواره امسال این بخش را از رونق سالیان پیش انداخته بود نهصدو چهل و یک فیلم متقاضی حضور در جشنواره امسال بودند و 120فیلم از میان انها در بخش های مختلف به نمایش درامدند.