شهردار منطقه یک نباشید آقای حناچی

اخرین قرارتان این بود که فاز جنوبی خط شش مترو پایان سال1399افتتاح شود.چه شد اقای حناچی؟باز هم اهل ری باید صبر کنند تا شما هزینه های عمرانی را صرف بالاشهر کنید و در ری به جای انکه بافت تاریخی این شهر شش هزار ساله را احیا کنید به دنبال ازاد سازی باشید؟منظورتان از ازاد سازی تخریب نهایی همه بافت مسکونی تاریخی باقی مانده در ملک ری است؟همان کاری که حاج دکتر کربلایی مشهدی انجام داد را شما میخواهید ادامه دهید؟ شما که در ظاهر مشی تان باید فرق داشته باشد.شما که با کارشناسی جلو می روید شما چرا؟چرا مردم جنوب شهر را سرکار میگذارید و خط شش را افتتاح واقعی نمی کنید؟پول برای بالا شهر دارید برای اهالی نجیب جنوب شهر نه؟چند سال دیگر مردم در ری باید صبر کنند تا شما و آن معاون شاهکارتان که در یکی از استانها در وقت لازم غایب بود از عهده زیر سازی و روسازی خط شش برایید و انرا راه بیاندازید؟ کمی واقع بین تر باشید اقای شهردار.انصاف بیشتری به خرج دهید.ری کنیه تهران است حقش این نیست اینگونه درباره اش جفا کنید.ری مبلمان شهری ندارد.ملک ری ؛زیست بوم های شهریش از بین رفته است.ری شهرباستان هرگز اینقدر تحقیر نشده است که اکنون از منظر مدیریت شهری با عدم شایستگی اداره می شود.راستی اقای حناچی چرا خلف وعده می کنید تاریخ جدید برای افتتاح، اعلام نمی فرمایید و نمی گویید دلیل این تاخیر چیست؟اقای حناچی چرا مدیر روابط عمومی شهرداری تهران هرگز پاسخگو نیست و دنبال روابط خصوصی ست؟چرا هرگز تلفن همراهش جواب روزنامه نگاران را نمی دهد و هرگز نمیتوان اورا دید؟اقای حناچی اگر حنایتان رنگی دارد طرفدار مردم عادی و اهالی جنوب شهر باشیدشهردار منطقه یک بودن که کاری ندارد.اگر طرف مردم بودید و حامی اهالی مناطقی که نیاز است بیشتر به آنجا برسید هنر کرده اید و اسمی از خود به یادگار می گذارید.تخریب بافت تاریخی ری، هنر نیست؛ نگه داشتنش و احیای آن، نام شما را جاودانه می کند تا بیش ازین دیر نشده است و دوره شهرداری تان به پایان نرسیده به جنوب شهر برسید .