بازار باز است

علیرغم اینکه قرار بود در پیک پنجم کرونا در هفته سوم تیر بازار تهران بسته باشد مشاهدات میدانی خبرنگار نگاتیو گویای آنست که اکثر قریب به اتفاق مغازه های عمده فروشی بازار تهران باز است.خبرنگار ما در گپی با کسبه شنید که ما دیگر توان بسته ماندن نداریم از بسته در یک سال و نیم گذشته از اجاره ها عقب مانده ایم و…

به نظر می رسد شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه به مرحله ای رسیده است که با وجود همه گیری شدید ترین نوع کرونا دلتا مردم صبرشان از محدودیت ها لبریز شده است.