دانشنامه طنز نبشته شد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: دانشنامه طنز به قلم سید ابراهیم نبوی به نگارش در آمد.این مجموعه که امیدواریم جامع نگری در آن رعایت شده باشد و اثر مرجعی در این زمینه که نبود آن احساس می شد، قرار گیرد در هفت جلد به زبان پارسی نبشته شد و نویسنده در حال مذاکره با ناشر برای چاپ آن است.گفتنی ست نگارش این اثر درخور تامل، چند دهه طول کشیده است