روح جعفر شهری در ویلا می لرزد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو:یک خیابان صدمتری و دواسم با پلاک شهرداری.بین خیابان ویلا{نجات اللهی}و آبان جنوبی خیابانی به طول حدودی صد متر وجود دارد که از طرف ویلا با یک نام شناخته می شود و از سوی دیگر نامی دیگر دارد.اسم قبلی این خیابان در سمت چپ آن قرار دارد و نام جدید در قسمت راست و شرقی.از ویلا که به آن وارد می شوی نام پژوهشگر ، نویسنده  و تهرانشناس بزرگ روانشاد جعفرشهری دارد و از سمت غربی خیابان سپند.گویا این تغییر اسم آنچنان با عجله و شتاب روی داده که والیان شهر یادشان رفته که این خیابان بن بست نیست و انتهای آن نیز نیاز به تعویض پلاک شهری دارد.جعفر شهری اگر می دانست پس از یک عمر کوشش و تامل اسمش بر خیابانی کوچک و نصفه حک خواهد شد شاید عطای نگارش این همه کتاب ماندگار و پژوهش های با ارزش را به لقایش می بخشید.روحش شاد شاید نمی دانست این روستای سابق ری به دوره ای خواهد رسید که شهردارانش همه چیز را به صورت نمایشی برگزار می کنند و با آن پز هم می دهند