طهران نبیره ری است بسازیدش آقای زاکانی

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: تاکنون دیده یا شنیده اید جایی روستای یک شهری باشد و سپس آن روستا شهر شود و با شهری که زاده آنست کج و ماوج تا کند و آنرا حاشیه خود بنامد؟خدا لعنت کند آن اخته تاجدار را که برا مصون ماندن از جنوب و شرق ایرانشهر؛ روستای شمالی ری {طهران } را به پایتختی انتخاب کرد و موجب ویرانی و به قهقرا رفتن ملک ری ، این شهر شش هزار ساله شد.شهری که نقطه مرکزی ایران در مسیر جاده ابریشم بود و تسلط بر آن آرزو یا رویای ملیون ها نفر در تاریخ بوده.حاج سردار خلبان کربلایی تا توانست آثار تاریخی ری را ویران کرد و از آن پارکیینگ ساخت.آقای شهردار شما راه ایشان را نروید.درست است که شما اصالتا فرزند ری نیستید و سالها در آن زندگی کرده اید همین باعث شود با شناختی که از نواقص و کمبود های شهری آن دارید برای آن همتی کنید پارک بزرگی برایش بسازید مبلمان شهری برایش تهیه ببینید و جفای قبلی ها را بر آن جبران کنید.اقای حناچی هم که حواسش به پرستو پرانی و دوچرخه سواری بود و ری را نمی شمارد.شما که در کنار چشمه علی یا رود سورن زندگی کرده اید خبر دارید اصلی ترین خیابانهای ری نیمه تاریک است و ری با این جنگل بتون که بدان افزوده شده نیاز به رسیدگی اساسی دارد و نگاه حاشیه طهران نگری بدان جفایی ست نابخشودنی که از دوره منعقد کردن کلام شروع شد و تاکنون این الگو واره فکری بدان ادامه دارد.اقای شهردار نمیدانیم زاکان کجاست و چقدر بدان عرق خاطر دارید اما بدانید شهری که در آن عمر سپری کرده اید هم عرق خاطر شما را می طلبد و اگر از انتصابات رهایی یافتید به خلاِ مراکز فرهنگی اجتماعی در این شهر کهنسال فکر کرده و برای ساخت اینگونه مراکز در ری اقدامات مفیدی انجام دهید.بدون شک توجه یا عدم توجه به ملک ری که در آن زیسته اید در حافظه تاریخی ما و آیندگان  می ماند و هر اقدام مثبت یا دیگر شما مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت.آقای شهردار سازندگی ری نام نیک بر شما به یادگار خواهد نهاد و این کهن بوم ویران شده را از معضلات عظیم آن برهانید.توجه به بالاشهر در دوره حاج سردار خلبان کربلایی به قدر کفایت انجام شده حالا نوبت جنوب شهر است که ملک ری نام دارد و رسیدگی اساسی می خواهد تا جوانانش با حضور در مراکز فرهنگی هنری اجتماعی مستقل از معضل اعتیاد،خلاف و…رهایی یابند.اقای زاکانی شهردار منطقه یک بودن هنری ندارد اگر ملک ری را آباد کردید و معضلاتش را برطرف، رضایت خاطر اهالی جنوب شهر دنیا و اخرت شما را بیمه می کند.این گوی و این میدان.تاریخ شما را نظاره می کند

# طهران نبیره ری است بسازیدش آقای زاکانی

# امیرفرض اللهی