پیمانه منتشر شد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو : محمد فکار در جدیدترین فعالیت حرفه ای خود قطعه ای را با عنوان «پیمانه» بر روی شعری از حضرت مولانا منتشر کرد. نوید فرد آهنگسازی و تنظیم این قطعه را به عهده داشته است. «پیمانه» قطعه ای از فضایی سنتی-کلاسیک بهره برده و محزون است.
محمد فکار از شاگردان استاد محمدرضا شجریان است که دوره آواز را نزد وی گذراند؛ اما برای ورود به بازار موسیقی ایران، سبک پاپ را انتخاب کرد و همین نکته باعث شد تا با انتقادات شدیدی روبه‌رو شود.او در مسابقات هزار صدا با اجرای آرش نصیری توانست خواننده منتخب داوران و کارشناسان شود.
در روزگاری که بیشتر اشعار در موسیقی به انزوا کشیده شده و سخیف ودم دستی اند، شنیدن آثاربزرگانی از این دست که مفهوم و معنا دارند ،خالی از لطف نیست. فکار هدف انتخاب خود از این شعر را بر سر دوراهی قرار گرفتن انسانها بین یاس و امید می داند و اینکه بدانند دنیا مانا نبوده و مقصد جایی دیگر است.
اي عاشقــان اي عاشقـان پیمانه را گم كرده ام
دركنج ویران مــــانده ام ؛ خمخــــانه را گم كرده ام
هم در پی بالائیــــان ؛ هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام، هم خــانه را گم كرده ام
آهـــــم چو برافلاك شد، اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از این جا نیستم ؛ كاشـــــانه را گم كرده ام
درقالب این خاكیان، عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ؛ جانانه را گم كرده ام
از حبس دنیا خسته ام، چون مرغكی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ؛ سامانه را گم كرده ام
آهـــــم چو برافلاك شد، اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از این جا نیستم ؛ كاشـــــانه را گم كرده ام