حوزه هنری مروج فحاشی،عرق خوری و سیگارکشی/سیدرضا اورنگ

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو :«آتابای» از فیلم های ضعیف ایرانی است که نه فیلمنامه منسجمی دارد و نه کارگردانی مناسبی.
داستان فیلم بسیار پراکنده و مغشوش است.چنان ضعیف است که به هیچ وجه در حد و اندازه نقد کردن نیست.
اصلا چه لزومی دارد وقتی داستان فیلم در یکی از روستاهای آذری زبان ایران می گذرد،بساط عرق خوری پهن کرد و مسابقه سیگار کشی گذاشت؟
معلوم نیست «آتابای» در آذربایجان ایران ساخته شده یا یکی از روستاهای کشور ترکیه؟!
بازیگر اول فیلم هم که از قضا نویسنده این فیلمنامه مغشوش است،به جای بازی کردن یا فحش می دهد یا داد و بیداد بیهوده راه می اندازد، این هم شد بازی؟!
موسسه پخش بهمن‌ سبز (وابسته به حوزه هنری) که به بهانه واهی برخی از فیلم ها را از روی پرده سینماهای خود پایین کشیده،چگونه مسوولیت پخش چنین فیلم مغشوشی که مروج فحاشی،عرق خوری و سیگارکشی است را بر عهده گرفته؟
آن فیلم ها چه ایرادی داشتند که از روی پرده پایین کشیدید و «آتابای» چه حسنی دارد که آن را بالا برده اید؟!
معلوم نیست مدیران حوزه و بهمن سبز خواب نما شده اند یا ما!

#ملانصرالدین

#آتابای

#حوزه هنری