تمدن زخم برگزار شد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: نمایشگاه هنر مفهومی تجربی سمیرا محمد قلی با استقبال مردمی و حضور هنرمندان برگزار و به پایان رسید.تمدن زخم عنوان دومین نمایشگاه این هنرمند تجربه گرا ست که طی هفته گذشته در خانه هنرمندان برگزار شد.این هنرمند عرصه هنرهای تجسمی در این نمایشگاه 12 چاقو ی بزرگ با مفاهیم و عنوان های مفهومی در شکلی که واژه ها را در میان این چاقوها تراشیده بود به نمایش گذاشته بود و البته خانه هنرمندان جلوی فروش این اثار را گرفته بود و شرایط غیر ممکنی برای فروش اثار از سوی مخاطبان وی پدید اورده بود.عبارت های مانند پدر مادر خانواده و… در این نمایشگاه تجربه گرا بر روی چاقو  تراشیده شده بود و به لحاظ مفهومی و فرم در شکلی پیشرو به مخاطب عرضه شده بود.محمد جواد حق شناس پرویز براتی و شماری از روزنامه نگاران عرصه هنر از جمله بازدید کنندگان این نمایشگاه بودند