لادن خاقانی تراژیک پر کشید

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: لادن خاقانی روزنامه نگار منتقدی که بالغ بر بیست سال به این شغل مشغول بودجمعه شب مظلومانه پر کشید.او در سالیانی وارد مطبوعات شد که برای تثبیت ؛ مطالعه، ذوق و کوشش وافر لازم بود او که در چهل و پنج سالگی بر اثر عوارض ناشی از دز سوم اش واکسن ایران کوبا در گذشت پیش ازین در دو دز قبلی واکسیناسیون سینو فارم زده بود.امنیت  پایین  واکسن های نامبرده و اختلال در تعویض واکسن در دز سوم و عدم تذکر پزشکی در این خصوص از عوامل اصلی این مرگ نابهنگام بود.لادن خاقانی تا پیش از تزریق دز سوم در سلامت کامل بود و هیچگونه بیماری زمینه ای یا مشکل جسمانی نداشت.مرگ وی در واقع بر اثر اشتباه پزشکی واقع شد و می شد  با یک تشخبص صحیح جلوی این مرگ تراژیک را گرفت و جوانی پویا و دغدغه مند را در میان جامعه فرهنگی ایران نگه داشت .قبل از اینکه وی توسط خانواده به بیمارستان برسد بر اثر پارگی رگ های مغر و سکته مغزی لادن خاقانی از دنیا رفته بود.آخرین نقد لادن خاقانی در نگاتیو بر فیلم قهرمان نوشته شده بود و در سالیان اخیر با مجله چاپی سیاه سفید و پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو همکاری مستمر داشت.شایسته است که وزارت بهداشت در این خصوص توضیحاتی بدهد و جلوی اشتباهات اینچنینی را بگیرد تا بیش ازین سرمایه های اجتماعی فرهنگی از دست نرود

#لادن خاقانی

#مرگ تراژیک

#خطای پزشکی