باشگاه دوچرخه سواران؛بچه لوس وزارت ورزش

اتفاقات عجیب غریبی که در این شش ماه اخیر افتاده است همه اهالی ورزش را نگران ساخته.از اولی که سجادی دونده سابق درهای وزارت را به روی خود بازدید با ناعادلانه ترین شیوه ها، عمل کرد.وی در اولین اقدامش یک هیت مدیره با حضور دو وزیر و یک سردار و دونفر فعال اقتصادی برای تیم دوم پایتخت انتخاب کرد و حمایت های بسیار خاص از یک تیم را الگوواره خود قرار داد.از سویی دیگر، کم لطفی مضاعف و ایجاد وضعیت تعلیق در نصب مدیر عامل و هییت مدیره باشگاه پرسپولیس و هواداران پنجاه ملیون نفری اش را شیوه خود قرار داد.حالا کار به جایی کشیده شده که تیم دوم پایتخت مانند بچه ننر های بی مسیولیت، هر کاری که دلش بخواهد انجام می دهد و با حمایت بی چون و چرای وزارت ورزش بیرون از زمین فوتبال وضعیت را عوض می کند و از سویی دیگر باشگاه همیشه مردمی پرسپولیس را با انتخاب های اگاهانه ضعیف،در بحران اقتصادی و محاصره روحی روانی قرارداده است و هرگز پاسخگوی رفتار ها و تصمیم های یکسویه اش نیست.بی شک این بی انصاف ترین رییسی ست که تاریخ ورزش در ایران به خود دیده است و از وجوه مختلف روی وزرای قبلی ورزش گودرزی و سلطانیفر را سفید کرده است.اینگونه می شود که تیم مورد علاقه سجادی هربازی که دلش میخواهد بازی نمی کند و هیچ جریمه ای نمی شود کمیته ای شامل مدیران سابق آن تیم امتیاز بدون دلیل به حساب این تیم واریز می کنند از بازیکن خارجی استفاده می کنند در حالیکه پرسپولیس یک نیم فصل دوبازیکن تاجیک را استخدام کرده و می ترسید که بازی دهد نکند محروم یا جریمه شود و در اخرین اقدار یک فرد همه کاره هیچکاره را رییس هییت مدیره قرار داده تا تلاش های سرمربی پرسپولیس و سرپرست تیم افشین پیروانی را زیر سوال ببرد و حالا که به خاطراظهار نظر های نسنجیده؛ آن فرد با بازخوردهای بسیار روبرو شده و استعفا داده برای ادامه وضعیت تعلیق این استعفا را به یک مدیر تازه منصوب شده و رانده شده از یک فدراسیون ارجاع داده تا بی وجدان ترین رییس ورزش در تاریخ ایران لقب بگیرد و با اعصاب و روان پنجاه ملیون نفر ایرانی بازی کند و با اقدامات نامعقول و بی انصافش ،پرسپولیس را از قهرمانی ششم متوالیش در فوتبال ایران باز دارد اما غافل از آنست که پرسپولیس کبیر خدایی دارد که سجادی در برابرش هیچ است.اینها در حافظه تاریخ ورزش ایران می ماند و مردم هرگز این رفتار های بچه گانه را فراموش نخواهند کرد اما پرسپولیس جام ششم را خواهد گرفت و روسیاهی به ذغال خواهد ماند

#باشگاه دوچرخه سواران؛بچه لوس وزارت ورزش

#وزیر بی انصاف ورزش

#پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو