پیام اقدامی:اصغرفرهادی آهنگ مرا به سرقت برد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: همه چیز از بعداز بازی ایران آرژانتین در جام جهانی شروع شددر میدان ونک در میان انبوه شادی مردم در حال ساز زدن بودم که خانمی به سراغم امد و شماره ام را گرفت و گفت یک فیلمساز بزرگ با تو کار دارد گویا از نزدیک آهنگ به نام مادرم را که در رثای غم از دست رفتن مادرم ساخته و می نواختم را شنیده بود و این خانم جوان را به سوی من فرستاده بود بعدها ستار اورکی و دست یار دوم او به من زنگ زدبه دفترش که رفتم از شوق اجرای من ده دقیقه دست می زد هرگز فکر نمیکردم کسی که خودرا جهانی می نامد اینقدر نامردی در ذاتش باشد و با استفاده از ملودی من فروشنده را بسازد و آهنگ من در سرتاسر فروشنده اجرا شود و در تیتراژ پایانی هم بیاید اما با وجود قولی که اصغر فرهادی بارها به من داده بود آهنگساز فروشنده من نباشم و ستار اورکی اسمش بر آهنگ من سوار باشد؛سواری بدون هزینه و غیر محترمانه. در واقع این خواست فرهادی بود که این سرقت هنری صورت بگیرد و مرا به عنوان یک نوازنده خیابانی له کنند.طرف من اصغر فرهادی ست که توهم هنرمند بودن دارد و یادش رفته هنرمند بودن چه مسیولیت سنگین اجتماعی بر دوشش می نهد راستی و درستی باخود و جامعه ؛اساس هنرمندی ست ؛نه دروغ و تزویر.مرا با ستار اورکی کاری نیست…
اینها ناله های فروخورده یک هنرمند مردمی ست که در نهانش تراژدی انسانی نهفته است:پیام اقدامی:نوازنده و آهنگسازی که تنها راه حیاتش نوازندگی در کوی و برزن پایتخت ایران است و چه ظلم هایی که بر او و هم نسلانش که راهی جز ارتباط نفس به نفس با مردم دارند،نیست هنرمندی که پنج سال است تظلم خواهی می کند و شیفتگان ذوب شده در فرهادی نمی گذارند صدای او شنیده شود…
و چه خون دل ها خورده است این هنرمند محجور و با اصالت…می گوید: اساس هنرمندی در راستی و درست کرداری ست و نمی دانم برخی با این همه تزویر و دروغ چگونه خود را هنرمند می خوانند.صدای او باشیم در این بیدادی که بر او رفته است سو استفاده ای که از او شده و تومانی به وی پرداخت نشده و سرقت هنری که صورت پذیرفته است. متنی که در پی این خبر می آید اخرین نبشته او در شبکه اجتماعی اینستاگرام است.بخوانید وفریاد دادخواهی و هنرمندی اورا از عمق جانش باور کنیم؛
ميخواهم براتون خاطره بگم. پنج سال پيش اين مردان نامدار از من دُزدئ كردن،، موسيقئ من رو دزديدن ..و به اسم ستار اوركئ ثبط كردن وقتئ در باغ فردوس اين آقايون جشن اسكار برگزار ميكردن نوازنده فيلم اسكار تو خيابون داشت ساز ميزد… وقتئ موزيك من از بلندگوهائ باغ پخش ميشد,, پليس نوازنده فيلم اسكار رو در خيابان دستگير كرد,,, شما خون آشام هستين چون بي هنريد چون سفارشئ هستين,,, 5سال بعد گند كارتون در آمد اصغر فرهادئ و ستار اوركئ شما هر دو انسانهائ بيهوده هستين.. ماه پشت ابر نموند, حق من رو خوردين …… ٥ سال بدبختئ كشيدم ..اما همه مثل من نيستن آقائ فرهادئ,,,, كسئ اگر قدرتي رو دارد من رو با شما روبرو كنه …تو يك لايو تا روشن كنم حقاءق پشت پرده ئ اون أسكار قلابيتو ..اصغر فرهادئ مرد نامدار حالا پولمو ندادئ به كنار كارمو چرا دزديدئ؟ به اسم يكئ ديگه؟ بابا كثافتكارئ حد داره ,,,,