جشنواره فیلم کودک و نوجوان تعطیل شد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: بر اساس انچه گفته می شود به دلیل آنکه در یکسال اخیر تنها دوفیلم کودک و نوجوان ساخته شده مسیولین جشنواره تصمیم به تعطیلی آن گرفته اند.این تصمیم واکنش های زیادی در بین دغدغه مندان و سینماگران کودک و نوجوان در ایران ایجاد کرده و فعالین این گونه سینمایی ؛در حال رایزنی با مقامات سینمایی و همفکری هستند تا این تعطیلی متوقف شود.استدلال آنان این است که این جشنواره حتا در دوران کرونا هم در سالهای گذشته برگزار شد و بیم آن می رود که تعطیلی آن سنت و دایمی شود