جلال مقامی:دوبلور بی ادعا و توانمند هم رفت

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: نه ادعای سلطانی داشت نه خودرا مرد هزار صدا می دانست.خاکی بود و خاکی زیست.صدای آل پاچینو در پدرخوانده یکی از ماندگار ترین دوبله های اوست.جلال مقامی.دوبلوری توانمد که ما دهه پنجاهی ها تصویر و صدای اورا عموما با برنامه دیدنی ها می شناسیم.دوبلوری که چندماه پس از هجرت ابدی همسرش رفعت هاشم پور از دنیا رفت.هشتاد و یک سال عمر کرد و صدای خاصش اورا ماندگار کرد.او از واپسین دوبلورهای نسل طلایی دوبله بود.روانش شاد