روش فیلمنامه نویسان منتشر شد

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: کتاب گفت گوی روش فیلمنامه نویسان منتشر شد

انتشارات روزنه کار ناشر این کتاب است و در این کتاب با رضا مفصودی کامبوزیا پرتوی محمد گذر ابادی و…گفت و گو شده است.نبشته ای از حمید نعمت الله بخشی ازین کتاب است.گرداورنده این کتاب محمد مهدی نعیمیان است.