چشم غضب دار بازیگری درگذشت

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: نامش فخری خوروش بود.در روزگاری بازیگر شد که بازیگری برای زنان همپای جرم بود.از خانواده طرد شد اما به عشق اش که بازیگری بود ادامه داد تا جاییکه خانواده اش به او افتخار کردند.فرازو فرود حس بازیگری و انتقال حس را از طریق چشمانش به مخاطب قابل تامل بلد بود.آخر در مهمانی شبانه و التماس برای دیده شدن بازیگر نشده بود.حسابی خاک صحنه خورده بود تا بازیگری را از آن خود کرده بود.

معروف بود که چشمانش در بازیگری غضب دارد و سگ چشمش به طرز هوشمندانه ای بدو برای انتقال شخصیت هایی که بازی می کرد برای مخاطب کاربرد داشت.یکی از بازیهای جاودانش که همگان دیدند و حجتی بر این سخن است ایفای نفش مهد علیاست در سریال امیرکبیر که به راستی عمق تنفر مخاطب ازین زن را در می اورد و اوج هنر بازیگری خوروش بود.

اهل تبلیغ نبود و در دهه های اخیر کمتر بازی کرد و سر آخر در ینگه دنیا بدرود حیات گفت.روحش شاد

#آرسین_هخامنش