چگونه درجنوب شهر به “آقای سناریست” تبدیل شویم

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو: 

خواندنش جذاب است و شیرین.حلاوت دارد و انتقال تجربه است.در عین حال که ثبت تاریخ شفاهی ست.کوشش فراوانی کرده است حمید رضا حاجی حسینی در گرداوری کتاب”آقای سناریست”.کتابی که نشر چشمه منتشر کرده و چاپ اولش تمام…به قلم و نگاه سعید مطلبی .فیلمنامه نویس و کارگردان پرتجربه سینمای ایران.کسی که کوچه مردهایش پرمخاطب بود و تاثیرگذار.پشت و خنجرش خانواده هایی را از اعتیاد به دور ساخت.پختگی درآوردن شخصیت از درون یک تیپ کلیشه ای{حشمت فردوس} را در سریال ستایش به رخ فیلمنامه نویسان ایرانی کشید و در هر سه قسمتش مخاطب را به تماشا نشاند و معضل ترافیک شدید خیابان ها  را در حین پخش سریال حل کرد.حتما اگر قصد فیلمنامه نویس شدن را هم ندارید این کتاب ارزشمند را بخوانید که شیرینی مطالعه اش برایتان بسیار است. بخوانید و متوجه شوید که زیستن در کنار ذبیح ترکه و وزیر اخارجه آینده کشور در  خردسالی و نوجوانی چگونه منجر به این شده است که فیلمنامه نویس توانمندی همچون سعید مطلبی شویم.اگر میخواهید فیلمنامه نویس شوید که بر شما واجب کفایی ست خوانش دقیق این کتاب.یک عمر تجربه زیستی یک انسان فرهیخته به شما منتقل می شود با مطالعه کتاب “آقای سناریست” بخصوص اگر بچه جنوب شهر هستید و در رفاه زندگی نمی کنید یا در استانهای دیگر به دور از امکانات کافی هستید خوانش این کتاب انگیزش فراوان در شما ایجاد می کند که با اراده آهنین و کوشش زیاد به شکوفایی برسید.حتا اگر به فیلمنامه نویسی علافه ای ندارید و پشت صحنه سینمای ایران برایتان جذاب است مطالعه این کتاب را از دست ندهید که پر از خاطره شفاهی تاریخی در سینمای ایران است “آفای سناریست” .

این از آن کتاب هایی ست که خواب را از سر شما می پراند  و از موقعی که شروعش می کنید تا پایانش را نخوانید آنرا کنار نخواهید گذاشت.این خط_ این نشان+

#پایگاه_خبری _تحلیلی _نگاتیو

#سعید_مطلبی

#آقای _ستاریست