مهره سوخته ؛سلیقه محض؛جشنواره کودک

فردی که سالهاست بواسطه عمکرد سلیقه ای و قامت فکر کوتاهش با مشارکت خواهران در حاشیه و برکنار است یکدفعه از لب لب بیرون جهید و مدیر روابط عمومی جشنواره ای شد که چهار دهه پیش سید محمد بهشتی آنرا به معتبرترین جشنواره سینمایی ایران در دنیا تبدیل کرد.میم میم که در انجمن منتقدان نیز در یک دوره دبیری جشن اش حساب کتاب تراز نشده به جای گذاشت در سمت جدید نه تنها رسانه های مستقل و مجوز دار را به اصفهان دعوت نکرد بلکه آنرا به گردن یک فرد نپخته دیگر انداخت و یکبار دیگر شایستگی های خود را در ناکارامدی محض فریاد زد.قحط الرجال است.آنها که کارامدند و نقد دلسوزانه می کنند انکار می شوند و برای دعوت نکردنشان بهانه می اورند اما نمی دانند که این منتقدان دلسوز و کارکشته در روزگاران پرشکوه این جشنواره درجه الف سینمایی حضور موثر و فراوان داشته اند و یکی از کتاب هاب مرجع تاریخ سینمای کودک را نبشته است یا جلسات نقد جشتواره را پرشکوه برگزار کرده است.این بی سلیقگی محض باعث کاهش اعتبار جشنواره شده و از ترس تب به مرگ دچار شدن است.عدم دعوت از روزنامه نگاران برجسته به این رویداد چیزی ازین اندیشمندان اجتماعی کم نمی کند خسران برای جشنواره محسوب می شود و سبب سوت و کور ماندن و برگزاری فرمالیته این دورهمی شده است.جشنواره ای که فیلم های شاخصی برای برگزاری اش ساخته نشده و چند کار شتابزده تولید کردن برای حضور در نمایش چند ده میلیاردی دورهمی وار در بی کیغیت ترین دوره برگزاری اش نشانه حیاتی زنده بودن و ماندن سینمای کودک نیست.در تمام روزهای سال باید در عرصه تولید و اکران از سینمای کودک حمایت کرد و این امر را ضرورت انکار ناپذیر تلقی کرد چرا که نسل های نوجوان درباره تاریخ ایران و متل ها و مثل ها و  عناصر شاخص فرهنگی ایران خوراک فرهنگی در خور میخواهد و اگر تغذیه نشوند با تاریخ فرهنگی مان بیگانه و منقطع می شوند و این خسران بزرگی برای نسل های اینده ایران است که نا آشنا از تاریخ فرهنگی کشور باشند…از ماست که برماست

#پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو

#.جشنواره کودک

# سینما