برکت نان ندارد

شرکت برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که امسال مسیول ارایه پذیرایی و شام سینمای رسانه هاست در سبد غذایی حود از دادن نان کنار غذا به اهالی رسانه امساک می ورزد.این در حالیست که مشخص نیست این شرکت بواسطه کدام مناقصه یا رایزنی این قرارداد بزرگ را با جشنواره امسال فیلم فجر بسته است.پرسش های زیادی در این زمینه مطرح است.حجم غذای شام ارایه شده به اهالی رسانه نیز به قدر سیر شدن یک نوجوان یا خردسال است نه افراد بزرگسال.