کامبیز درمبخش پر کشید

پایگاه خبری تحلیلی نگاتیو:کامبیز درمبخش هنرمند برجسته کشور رخ در نقاب خاک کشید.این هنرمند بزرگ که در هنرهای تجسمی سرآمد بود و شاگردهای فراوانی پرورش داد فروتنی خاصی داشت و انسانی فهیم و مردمی بود